*

Marianna Kupias

Uudistettu opintotuki korjaa nykymallin ongelmia

Eilen julkaistiin kehysriihipäätös opintotuen uudistamisesta ja sovittujen säästöjen kohdentamisesta. Opiskelijoiden iloksi opintotukeen tehtävät säästöt eivät tule toteutumaan niin suurina kuin hallitusohjelmassa oli suunniteltu: sovitun mallin pitkän aikavälin säästövaikutukset ovat noin 122 miljoonaa euroa. Hallitus on päättänyt lyhentää tutkintokohtaista tukiaikaa vain kahdella kuukaudella ja pitää opintotuen kuukausittainen suoritusvaatimuksen viidessä opintopisteessä kuuden opintopisteen sijaan. Nämä muutokset tekevät sovitusta mallista huomattavasti joustavamman ja alakohtaiset erot huomioivan kuin selvitysmies professori Roope Uusitalon 1.3.2016 julkaistu esitys, joka oli laskettu 150 miljoonan pitkän aikavälin säästötavoitteen mukaan.

 

Vaikka opintotukeen tehtävät säästöt tullaan toteuttamaan pitkälti korkeakouluopiskelijan opintorahan tasoa leikaten, on uudistuksessa selvästi otettu huomioon myös opiskelijajärjestöjen esittämiä nykymallin ongelmia ja etsitty ratkaisuja niiden korjaamiseen. Uudistettu opintotuki korjaa nykymallin ongelmia ainakin seuraavin tavoin:

 

Opintotuen taso nousee, mikä parantaa opiskelijan toimeentuloa

 

Jo viime kevään hallitusohjelmassa hallituspuolueet sopivat, että opintotuen eli opintorahan, asumislisän ja opintolainan valtiontakauksen on oltava vähintään 1 100 euroa kuussa. Opintotukikeskustelussa onkin jäänyt vähemmälle huomiolle, että hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti opintotukeen ollaan tekemässä hyvin merkittävä korotus: lainantakauksen suuruudeksi esitetään 650 euroa kuukaudessa, mikä nostaa opintotuen kokonaismäärää noin 200 eurolla nykyiseen tasoon verrattuna. Yhteensä opintotuen määrä on muutosten jälkeen 1 101,88 euroa kuukaudessa. Vihdoinkin opintotuki siis nousee tasolle, joka mahdollistaa kokopäiväisen opiskelun sekä nopeamman valmistumisen riittävällä toimeentulon tasolla. Lisäksi yleiseen asumistukeen siirtyminen parantaa opiskelijoiden tilannetta suurissa kaupungeissa, joissa vuokrakustannukset ovat korkeammat.

 

Opintotuen takaisinperinnän korko kohtuullistetaan 7,5 prosenttiin

 

Nykyisin opintotuen takaisinperinnän korko on 15 prosenttia, mikä on palautettavien opintotukikuukausien kanssa johtanut siihen, että opiskelija joutuu pahimmillaan maksamaan takaisin perittäviä tukiaan joko lainarahalla, tekemällä enemmän töitä tai jopa seuraavien kuukausien tuilla. Opintojen tehokkaan suorittamisen ja opiskelijan toimeentulon kannalta takaisinperinnästä johtuva haitallinen kierre voitaisiin saada pysäytettyä monen kohdalla, mikäli korko olisi kohtuullinen ja takaisinmaksuajat joustavia. Opintotuen takaisinperinnän koron alentaminen 7,5 prosenttiin helpottaa jo huomattavasti opintotuen takaisinmaksua ja toivottavasti myös säästää monen opiskelijan takaisinperinnästä aiheutuvilta ongelmilta.

 

Opintotuen tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin, ja vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta luovutaan

 

Opintotuen tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan määräajoin, kuitenkin niin, että indeksin ollessa negatiivinen tulorajat eivät laske. Tämä on merkittävä myönnytys töitä opintojen ohessa tekevien opiskelijoiden suuntaan.

 

Vanhempien tulojen vähenevästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta luovutaan, mikä on perusteltua jo pelkästään toisen asteen ja korkeakouluasteen opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Myös tämä jo pitkään vallinnut epäkohta saadaan korjattua opintotukeen tehtävien uudistusten yhteydessä.


Nämä mainitut muutokset nykyiseen opintotukeen olisivat olleet varsin tervetulleita, vaikka säästöjä ei olisi lainkaan kohdistettu opintotukeen. Valmistelun jatkuessa olisi lisäksi hyvä muuttaa opintotuki kaksiportaisesta yksiportaiseksi.  Yksiportaisuus lisäisi opintotuen joustavuutta antamalla opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa samanaikaisesti sekä kandi- että maisterivaiheen kursseja, kunhan opintotuen suoritusvaatimukset täyttyvät. Koska opintolainan suhteellinen määrä opintotuesta tulee kasvamaan, tulisi tulevaisuudessa myös selvittää mahdollisia keinoja parantaa lainanoton turvallisuutta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat